COACHING

Een ander aspect van mijn vak is het coachen van koren. Dit is iets wat ik al jaren met grote regelmaat doe.  Dit kan zijn ter voorbereiding op een belangrijk concert, waarbij ik vooral let op de balans van de stemmen, uitspraak, expressie en algehele performance. Maar ook een serie van stemvormingslessen is mogelijk.  Dan werk ik vooral aan het stromen van de adem, de vorming van klinkers, een goede houding en uitspraak. Meest ideaal en effectief is een combinatie van alle aspecten.

Ik ga altijd eerst op een repetitie kijken en luisteren en maak dan, naar gelang de wensen van het bestuur en de dirigent, een plan van aanpak. Een plan op maat binnen het afgesproken aantal repetities.

Neem contact op voor meer informatie.